WYSIWYG Web Builder

Komunikat nr 10
15 lutego 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że 15 grudnia 2017 r. ukazał się nr 2(8) 2017 Czasopisma.
Czasopismo zostało poddane ocenie w bazie Index Copernicus International za rok 2016 uzyskując wartość 35,87 i obecnie znajduje się na liście ICI Journal Master List. 
Poczynając od zeszytu 2 (8) 2017 przy każdym artykule zostaje umieszczona data wpływu artykułu do redakcji, data opublikowania oraz kolejny numer artykułu w danym zeszycie.

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (9) 2018 Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma. 
Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji:
gkedzierska@op.pl <mailto:gkedzierska@op.pl>. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.
Redaktor Naczelny: dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska


Komunikat nr 9
1 października 2017

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że 30 czerwca 2017 r. ukazał się nr 1(7) 2017 Czasopisma.
Z dniem 1 października 2017 r. Redaktorem Naczelnym Czasopisma została dr hab. Małgorzata Jagodzińska, prof. NWSP.
Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 (8) 2017 Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma. 
Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji:
gkedzierska@op.pl <mailto:gkedzierska@op.pl>. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.
Redaktor Naczelny: dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

Komunikat nr 8
17 grudnia 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 2(6) 2016 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne. Zeszyt nr 2 (6) 2016 zawiera specjalny dział 20 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (7) 2017 Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.

Termin ostateczny nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 (7) 2017 Czasopisma upływa 30 marca 2017 r.

Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna KędzierskaKomunikat nr 7
1 października 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 1 (5) 2016 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna KędzierskaKomunikat nr 6
1 października 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (5) Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin ostateczny nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 (5) Czasopisma upływa 30 marca 2016 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna KędzierskaKomunikat nr 5   
1 października 2015

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 1 (3) 2015 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna KędzierskaKomunikat nr 4
1 lipca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 (4) Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 2 (4) Czasopisma upływa 30 listopada 2015 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.pl


Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna KędzierskaKomunikat nr 3
31 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 2 Czasopisma upływa 30 marca 2014 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.plKomunikat nr 2
31 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe wydawane przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku zostało zgłoszone do rejestracji pod nazwą Zagadnienia Społeczne. Redaktorem Naczelnym Czasopisma jest Pani dr Agata Popławska.

Redaktor Naczelny: dr Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska
Komunikat nr 1
25 czerwca 2013

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Senatu Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku z dniem 1 lipca 2013 roku rozpoczyna wydawanie czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne. Ambicją Rady Redakcyjnej i Wydawcy jest stworzenie forum do wymiany naukowych poglądów w obszarach pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rada Redakcyjna zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin czasopisma Zagadnienia Społeczne i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 to 30 września 2013.

Prosimy nadsyłać teksty drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.pl

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"