WYSIWYG Web Builder
RECENZENCI W ROKU 2017

Amantius Akimjak, Ryszardas Burda, Janusz Bryk,
Lech Chojnowski, Urszula Domżał, Zbigniew Domżał,
Jacek Dworzecki, Mieczysław Goc, Agata Jacewicz,
Barbara Kamer, Jerzy Kasprzak, Edyta Kimera,
Monika Kotowska, Karol Kowalczuk, Marian Mráz,
Izabela Nowicka, Olga Łachacz, Justyna Olędzka,
Beata Pituła, Mirosław Rosak, Michal Shepitko,
Agata Tyburska, Andrzej Urbanek, Krzysztof Wołodkiewicz


RECENZENCI W ROKU 2016

Marcin Adamczyk, Tatiana Aniskevich, Krystyna Cywa-Fetela,
Maciej Duda, Jacek Dworzecki, Janusz Gierszewski,
Lech Grochowski, Agata Jacewicz, Monika Jurewicz,
Bernard Kayzer, Edyta Kimera, Monika Kotowska,
Olga Łachacz, Dorota Mocarska, Adam Miodowski,
Marian Mráz, Izabela Nowicka, Justyna Olędzka,
Danuta Opozda, Agata Popławska, Denis Sołodov,
Agata Tyburska, Andrzej Urbanek, Andrzej Wawrzusiszyn,
Krzysztof Wołodkiewicz, Magdalena Zubańska


RECENZENCI w roku 2015

Marcin Adamczyk, Jolanta Andrzejewska, Tatiana Aniskevich,
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Janusz Bryk, Katarzyna Chałas
Anna Dudak, Cezary Guźniczak, Hanna Hamer, Elżbieta Jaszczyszyn,
Bernard Kayzer, Aldona Kopik, Monika Kotowska, Olga Łachacz,
Joanna M. Łukasik, Tomasz Majewski, Henryk Malewski,
Adam Miodowski, Dorota Mocarska, Aleksandra Nowak,
Izabela Nowicka, Beata Pituła, Wiesław Pływaczewski,
Ewa Romanowska, Franciszek Škvrnda, Andrzej Urbanek,
Jan Wołoszyn, Krzysztof Wołodkiewicz, Iwona Zieniewicz

RECENZENCI tomów 1 (1) 2014 i 2 (2) 2014

Jolanta Andrzejewska, Janusz Bryk, Piotr Dela, Anna Kanios,
Jerzy Kasprzak, Monika Kotowska, Beata Krzesińska-Żach,
Katarzyna Laskowska, Tomasz Majewski, Izabela Nowicka,
Ewa Pisula, Andrzej Polak, Agata Tyburska, Wiesław Pływaczewski,
Piotr Próchniak, Marek Stefański, Bolesław Sprengel,
Krzysztof Wołodkiewicz
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"