WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (16) 2021

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

7
Ewa Burak
Dr Agata Jacewicz

Rozwijanie samodzielności przedszkolaków.
Wybrane zagadnienia
Developing Independence in Preschoolers.
Selected Issues35
Marta Gryko
Spacery i wycieczki przedszkolaków. Wybrane zagadnienia
Walks and Excursions for Preschoolers.
Selected Issues60
Anna Jasionowska-Moszczyńska
Dr Agata Jacewicz
Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu
muzycznych zainteresowań przedszkolaków
The Role of Family and Preschool
in Developing Preschoolers’ Musical Interests87
Mgr Małgorzata Van Damme
Dr Agata Jacewicz
Edukacja przedszkolna w Norwegii.
Rys historyczny i współczesność
Pre-School Education in Norway.
Historical View and Present Day


Z BADAŃ


115
Žaneta Miháliková Žitňáková, Mgr.
Correlation Between Self-Evaluation and Social Position in Pupils
With Specific Developmental Learning Disabilities (Sdld)
Korelacja między samooceną a pozycją społeczną
u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (SDLD)140
Mgr Andrzej Skowroński
Wiedza społeczna na temat funkcjonowania
służb specjalnych w Polsce
Social Knowledge on the Polish Secret Services173
Karolina Jurczenia
Poczucie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej
na przykładzie badań ankietowych uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce
The Sense of Security among Schoolchildren
Based on Pupil Survey
in Primary School No. 1 in SokółkaRECENZJE


201
Petra Papierníková
Mária Kožuchová and Martin Kuruc,
Development of Students’ Selfregulation
of Learning with a Focus on Technical Education:
Theory and Research
1. vyd. Karlsruhe : Ste-Con, 2020. – 128 s. [print],
ISBN 978-3-945862-39-1


SKOROWIDZ I INDEKS


207
Justyna Andrzejewska
Skorowidz Tematyczny Artykułów
Czasopisma „Zagadnienia Społeczne”.
Lata 2014–2021235
Justyna Andrzejewska
Indeks Alfabetyczny Autorów Artykułów
Czasopisma „Zagadnienia Społeczne”.
Lata 2014–2021


O AUTORACH

239
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

243
Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования


252
Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"