WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (9) 2018

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIA
ŁY

9
PhD. Svetlana Sokolova
The Security in Modern Society: Innovation Policy and State Regulation
Bezpieczeństwo w nowoczesnym społeczeństwie: polityka innowacyjna i regulacyjna państwa


18
Виталий Александрович Хроколов
Безопасность современной личности: информационно-психологические угрозы
Safety of the Contemporary Individual: Information-Psychological Threats
Bezpieczeństwo współczesnego człowieka: zagrożenia informacyjno-psychologiczne

26
Płk mgr Bogdan Sowa
Kompetencje żołnierzy zawodowych wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
Competence of Professional Soldiers against Contemporary Challenges and Threats

39
PaedDr. Ľubica Gerová, PhD.
Pohľad na matematickú gramotnosť budúcich učiteľov primárneho vzdelávania
A look of the Mathematical Skills of Candidates for Early School Education Teachers
Spojrzenie na umiejętności matematyczne kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

53
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
ERegionálne prvky v obsahu primárneho vzdelávania Regional Elements in Early School Education Content
Elementy regionalne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Z BADAŃ

63
Dr hab. Henryka Ilgiewicz
Polskie stowarzyszenia służby domowej w Wilnie w I połowie XX w.
Polish Associations for Female Household Servants in Wilno in the First Half of the 20th Century

78
Dr Grażyna Kędzierska
Kobiety o bezpieczeństwie żywności
Food Safety in Female Students’ Assessment


STUDENCKIE DOCIEKANIA NAUKOWE

99
Mgr Agnieszka Łazuk-Godlewska
Cechy osobowości i poziom motywacji a odgrywanie ról teatralnych w percepcji aktorów oraz osób przygotowujących się do zawodu aktora
The Relationship Between Personality Traits and the Level of Motivation in the Perception of Actors and People Preparing for an Acting Career

RECENZJE

121
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Elżbieta Buchcic
Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, ss. 314.
ISBN 978-83-7133-696-6
Elżbieta Buchcic,
Świętokrzyskie natural environment
as an educational and cultural value,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, 314 p.
ISBN 978-83-7133-696-6


125
Dr Hanna Hamer
Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed,
Tolerancja w czasach niepewności,
Smak Słowa, Sopot 2018, ss. 294.
ISBN 9788365731623
Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed,
Tolerance in times of uncertainty,
Smak Słowa, Sopot 2018, 294 p.
ISBN 9788365731623


131
Dr Andrzej Puliński
Piotr Zychowicz,
Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych,
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018, ss. 424.
ISBN 978-83-8062-289-0
Piotr Zychowicz
Stained armour.
The black history of cursed soldiers,
REBIS Publishing House, Poznań 2018, 424 p.
ISBN 978-83-8062-289-0


KOMUNIKATY

143
Dr Zbigniew Siemak
Ogólnopolska konferencja naukowa:
Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918 – 2018,
Olsztyn, 16 – 17 lutego 2018

150
Dr Grażyna Kędzierska
Konferencja Naukowa:
Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń.
Diagnoza i perspektywy, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 18 lutego 2018


155
Dr Hanna Hamer
Międzynarodowa Konferencja:
Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 – 6 kwietnia 2018


158
Dr Zbigniew Siemak
V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno, 18 – 19 kwietnia 2018


175
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska
I Kongres Naukowy NWSP
Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
Majątek Howieny, 10 – 11 maja 2018


178
Dr Marek Strzoda
IV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu:
„Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne – wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju”,
Warszawa, 20 września 2018


Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"