WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (10) 2018

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

7
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Problemy dziecka otyłego w klasie szkolnej
The Problems of an Obese Child in School Environment26
Dr Elżbieta Buchcic
Przyroda miejscem twórczej resocjalizacji
Nature Based Resocialization44
Доц. Онискевич Т.С.
Педагогическая практика в школе как фактор подготовки к профессиональной деятельности студентов специальности «Начальное образование»
(из опыта образования в Беларуси)
Pedagogical Practice to Strenghten Teacher Training of Early Childhood Education Students
(on the Example of Education in Belarus)
Praktyki pedagogiczne w szkole jako czynnik przygotowania do pracy studentów edukacji wczesnoszkolnej
(na przykładzie doświadczeń z Białorusi)63
Dr Anna Strumińska-Doktór
Zagrożenia we współczesnej szkole
Contemporary School Threats81
Dr Grażyna Kędzierska
Kpt. SG mgr Robert Łachacz
Biometria z perspektywy kryminalistyki
Forensic Science and Biometrics


Z BADAŃ


101
Dr Agata Jacewicz
Koncepcja pedagogiki Marii Montessori w poglądach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
Fragment badań
The Montessori Method in The Views of Pre-School and Early School Education Students of Non-State University College of Pedagogy in Bialystok.
Research Report129
Doc. PaedDr Zlatica Huľová, PhD.
Zavádzanie pracovnej výchovy do vzdelávania detí predškolského veku v čase?
The Gradual Implementation of Vocational Training into the Pre-School Education
Wprowadzanie kształcenia zawodowego do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
Research Report141
Dr hab. Urszula Anna Domżał
Oskar Osowski
Mikołaj Zwoliński
Religia w świecie wartości młodzieży wiejskiej
Values and Religion of Rural YouthSYLWETKI LUDZI NAUKI

153
Елена Ильинична Попова,
кандидат юридических наук, доцент
Юрий Петрович Гармаев – ученый, учитель, новатор!
Yuri Petrovich Garmaev – Scientist, Teacher, Innovator!
Jurij Pietrowicz Гармаев – naukowiec, nauczyciel, innowator!KOMUNIKATY

169
Dr Ewa Romanowska
Program LLP-ERASMUS+.
Pobyt w Konstantin Preslavsky Episkop
University of Shumen w Bułgarii
Shumen, Bułgaria 23 – 27 kwietnia 2018173
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Program ERASMUS+.
Wizyta w Konstantin Preslavsky
University of Shumen, Bułgaria,
Shumen, Bułgaria 30 kwietnia – 3 maja 2018181
Mgr Iwona Piętak
I Naukowa Konferencja:
„Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia”
Skarżysko-Kamienna, 15 – 16 listopada 2018193
Dr Hanna Hamer
Konferencja:
„Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”,
Warszawa, 21 listopada 2018


INFORMACJE

197
Елена Ильинична Попова
Konferencja w Ułan-Ude, Rosja


O AUTORACH

207
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

213
Wymogi edytorskie

едакционные требования

219
Recenzowanie tekstow

Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"