WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (17) 2022

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

5
Dr hab. Henryka Ilgiewicz
Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy
Polskiej Młodzieży Akademickiej
The Wilno Voivodship Committee for Assistance
to Polish Academic Youth27
Mgr Alicja Pałac-Nożewska
Efektywne metody pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
Effective Methods for Supporting Children with Selective Mutism


Z BADAŃ


41
Anna Jasionowska-Moszczyńska
Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym.
Raport z badań
Developing Musical Interests of Children at Preschool Age.
Research Report80
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Ing. Peter Tokoš
Posúdenie učebného prostredia žiaka s pravidlami ergonómie
počas dištančného vzdelávania
The Ergonomics of Learning Environments:
the Principles in Distance Education
Ocena środowiska uczenia się ucznia z uwzględnieniem
zasad ergonomii podczas kształcenia na odległość96
Ing. Jaroslav Ihnacik
Podpora technickej predstavivosti pre 21. storočie
Supporting Technical Imagination in the 21st Century
Wspomaganie wyobraźni technicznej w XXI wieku111
Dr Grażyna Kędzierska
Dr Wiesław Smolski
Nauczanie zdalne w opinii nauczycieli i studentów
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku
Distance Education in the Opinion of Teachers and Students
of Non State Higher Pedagogical School
in BialystokO AUTORACH

139
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

143
Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования


152
Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"