WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (15) 2021

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

19
Maria Marzena Mazur
Dr Agata Jacewicz

Nieprzemijające wartości koncepcji Friedricha Froebla
Enduring Significance of Friedrich Froebel’s Pedagogy51
Daria Kossakowska
Przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego
Crime as a Public Security Threat


Z BADAŃ


65
Mgr Magda Milewska
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Znaczenie wybranych postaw rodzicielskich (nadopiekuńczości i niekonsekwencji) w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku pięciu i sześciu lat
The Importance of Selected Parental Attitudes (Overprotection and Inconsistency) in Emotional and Social Development of Children Five and Six Years of Age86
Anna Kalinowska

Arteterapia jako forma aktywacji os b z niepełnosprawnością intelektualną. Raport z badań
Art Therapy as a Form of Activation for People with Intellectual Disabilities. Research Report115
Mgr Małgorzata Van Damme
Dr Agata Jacewicz
Funkcjonowanie przedszkola Golvsengane w Nordfjordeid w Norwegii
The Functioning of Golvsengane Kindergarten in Nordfjordeid in Norway145
Mgr Daniel Dziczek

Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa na drogach powiatu białostockiego
Police Actions for Road Safety in Białystok County199
Gabriela Cywoniuk

Państwo Polskie w walce z przestępczością
The Polish State in the Fight Against Cross-Border Crime235
Mgr Michał Lewczuk

Udział Polski w misjach pokojowych Organizacji Narod w Zjednoczponych
TParticipation of the Polish Army in the United Nations Peacekeeping Missions259
Mateusz Białowieżec

Alkoholizm a poczucie bezpieczeństwa mieszkańc w w gminie Czyże
Alcoholism and the Sense of Security in the Community of Czyże281
Mgr Edyta Łuczaj

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim w systemie bezpieczeństwa państwa
The Territorial Defence Forces in Podlaskie Voivodship in the State Security System


O AUTORACH

315
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

321
Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования


330
Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"